Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานสัญญาจ้าง 21 อัตรา ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / หลายจังหวัด ทั่วประเทศ / สมัครบัดนี้ ถึง 10 มีนาคม 2566 (กดเพื่อดูรายละเอียด)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานสัญญาจ้าง 21 อัตรา ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา สมัครบัดนี้ ถึง 10 มีนาคม 2566

 • ประกาศสำนักบริหารกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง ด้วยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้(อ.อ.ป.)
 • มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ปฏิบัติงานในกลุ่มงานธุรกิจหลัก กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มงานสนับสนุน โดยมีกำหนด 1 ปี ด้วยวิธีการ สอบแข่งขัน จำนวน 21 อัตรา ดังต่อไปนี


 • วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
 • วันเวลาและสถานที่รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้ที่ประสงค์
 • จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
 • ที่สำนักบริหารกลางองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
 • เลขที่ 76 อาคารถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
 • โดยในกรณีจัดส่งทางไปรษณีย์จะพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่ประทับตราหน้าซองจากไปรษณีย์ต้นทางภายในวันที่10 มีนาคม 2566 เท่านั้น
 • ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครติดต่อประสานที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์สำนักบริหารกลาง
 • โทร 0 2282 3243 ต่อ 134 – 136 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่อไปด้วย
 • สำหรับใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ www.fio.co.th

กดเพื่อดูรายละเอียดและใบสมัคร  ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ
กดตรงนี้

Booking.com

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!