Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567ราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานปวชหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ จำนวน 60 อัตรา ชาย/หญิง ตั้งแต่ วันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ จำนวน 60 อัตรา เพศ ชาย/หญิง ตั้งแต่ วันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดการรับสมัคร
 • กรมการเงินทหารบก ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2564

 • ประกาศรับสมัคร
 • นายทหารประทวนชาย จำนวน 35 อัตรา
 • นายทหารประทวนหญิง จำนวน 25 อัตรา
 • คุณสมบัติ
  • เพศชายและหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18​ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายพาณิชยกรรมทุกสาขา เท่านั้น (ต้องศึกษาวิชาบัญชีอย่างน้อย 6 หน่วยกิต)

 • การสมัคร 
 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต https://findept.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่  1 – 5 กุมภาพันธ์ 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!