สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครพนักงานจ้างบริการ ป.ตรี ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 15000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครพนักงานจ้างบริการ ป.ตรี ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 15000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 23 พฤษภาคม 2565

 • ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สารสนเทศ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • เพศชาย/ เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการข้อมูล (Data Science) วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ความสามารถ ในการวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูล การใช้งานระบบสารสนเทศ การดูแลเว็บไซต์สำเร็จรูป และการจัดประชุมออนไลน์
  • มีทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power point เป็นอย่างดี
  • สามารถใช้งานฐานข้อมูล My SQL Database และสามารถศึกษา เข้าใจ เกี่ยวกับการสร้างงาน Dashboard
  • มีความรู้เกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน คือ กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีความกระตือรือร้น มีปฏิภาณไหวพริบดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้ดีเยี่ยม และมีความพร้อมในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด ระยะสั้นได้

 • การรับสมัคร
 • ส่งไฟล์เอกสารแนะนำตัว (Resume) เพื่อให้คณะกรรมการได้อ่านและคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไป
 • โดยส่งไฟล์เอกสารแนะนำตัวมาที่อีเมล [email protected] ช่องทางเดียวเท่านั้น (ไม่ต้องเดินทางมาเอง)
 • ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์การรับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!