สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส และ ป.ตรี / หลายตำแหน่ง / เงินเดือน 16,500 / สมัคร 10 – 30 พฤศจิกายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส และ ป.ตรี / หลายตำแหน่ง / เงินเดือน 16,500 / สมัคร 10 – 30 พฤศจิกายน 2565

 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 • เงินเดือน : 15000 – 16500 บาท
 • ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • จำนวน : 2 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 • เงินเดือน : 11500 – 12650 บาท
 • ประเภท : ทั่วไป
 • ระดับปฏิบัติงาน จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : – ปวส. – อนุปริญญา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
 • ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือหรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 • เงินเดือน : 11500 – 12650 บาท
 • ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 • จำนวน : 4 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : – ปวส. – อนุปริญญา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาหรือ
 • ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา

 • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 30  พฤศจิกายน  2565

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา ที่รับสมัคร
 • ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น
 • ตั้งแต่วันที่ 21 – 27 กรกฎาคม 2565
 • วิธีการสมัครสอบ  ให้ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ยื่นสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 – 27 กรกฎาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • เข้าไปที่เว็บไซต์ https://fda.thaijobjob.com

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

Booking.com

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!