กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 20 – 27 พ.ค. 2567


  • รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง
  • ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และอัตราว่าง

  • สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร4 เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  • ตั้งแต่วันที่ 20 – 27 พฤษภาคม 2567 

  • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก มีดังนี้
  • ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี 1 อัตรา เงินเดือน15,000บาท
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 9,400บาทค่าครองชีพ 2,000บาท
  • ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 9,400บาท ค่าครองชีพ 2,000บาท

  • การรับสมัคร
  • ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถเดินทางมาสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 ชั้น AA อาคารเล้า เป้ง ง้วน 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทร02 2738237 ต่อ 701414


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!