fbpx

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง ปริญญาตรี เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ 19 – 25 กุมภาพันธ์  2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง ปริญญาตรี เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ 19 – 25 กุมภาพันธ์  2564

รายละเอียดการรับสมัคร
 • ตำแหน่ง วิศวกร
 • จำนวน 5 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมโยธา และทางวิศวกรรมโครงสร้าง

 • การสมัคร
 • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ห้องประชุมสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต ชั้น 4
 • ตั้งแต่ วันที่ 19 – 25 กุมภาพันธ์ 2564

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
 • การสมัคร
 • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ห้องประชุมสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต ชั้น 4
 • ตั้งแต่ วันที่ 19 – 25 กุมภาพันธ์ 2564
 • ที่มา : https://www.excise.go.th/excise2017/NEWS/JOB_NEWS/index.htm

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!