กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ส่วนกลาง) จำนวน 31 อัตรา ปวช / ปวส. / ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่วันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ์  2566 (คลิกดูรายละเอียด)

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ส่วนกลาง) จำนวน 31 อัตรา ปวช / ปวส. / ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่วันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ์  2566

รายละเอียดการรับสมัคร

  • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี ตำแหน่งนักวิชาการภาษี ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งภัณฑารักษ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งนายช่างโยธา ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์

 


  • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
  • กำหนดการและวิธีการรับสมัคร
  • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ที่ห้องฝึกอบรมสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น4  กรมสรรพสามิต ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ
  • ตั้งแต่ วันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ์  2566  ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย  เวลา 13.00 – 16.30 น

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

 

Booking.com

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!