fbpx

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ปวส./ปวช./ปวท. เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ 7 – 21 พฤษภาคม 2563  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ปวส./ปวช./ปวท. เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ 7 – 21 พฤษภาคม 2563 

รายละเอียดตำแหน่ง

 • ช่าง (ไฟฟ้า) กองไฟฟ้า เครื่องกลและยานพาหนะ ฝ่ายบำรุงรักษา
 • คุณสมบัติ
  – สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้า หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  (มีวุฒิ ปวท. หรือ ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้า

 

 • ช่าง (ช่างยนต์) กองไฟฟ้า เครื่องกลและยานพาหนะ ฝ่ายบำรุงรักษา
 • คุณสมบัติ
  – สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานยานยนต์หรือสาขาวิชาช่างยนต์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  (มีวุฒิ ปวท. หรือ ปวส.) ทางด้านช่าง สาขางานเทคนิคยายนต์ หรือ สาขาวิชาช่างยนต์

 • การเปิดรับสมัคร
 • เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วัน ที่ 7 พฤษภาคม 2563 ถึง วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2563
 • ทาง website https://www.exat.co.th/

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  การรับสมัครและเว็ปไซต์การรับสมัคร วิธีการสมัคร ต่อ
 

 

ช่าง (ไฟฟ้า)

ช่าง (ช่างยนต์)

ที่มา https://www.exat.co.th/index.php/th/hrm/

>> กดตรงนี้ <<

 

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!