การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือนสูงสุด 22,580 / สมัครออนไลน์บัดนี้ 8 มิถุนายน 2566

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือนสูงสุด 22,580 / สมัครออนไลน์บัดนี้ 8 มิถุนายน 2566 • พนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ 4 แผนกทดสอบ ควบคุมคุณภาพและพัฒนามาตรฐาน กองวิจัยและพัฒนา


 • คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ทางด้านนิเทศศาสตร์
 • ทางด้านอักษรศาสตร์ หรือทางด้านมนุษยศาสตร์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาดังกล่าว โดยได้รับ อัตราเงินเดือนตามวุฒิแรกบรรจุในระดับปริญญาโท
 • อัตราเงินเดือน 21250 บาท หากมีประสบการณ์ด้านการวิจัย หรือด้านการจัดทํา/สนับสนุนการจัดทำบทความทางวิชาการ หรือด้านการออกแบบ หรือต้านงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ หลังจากสำเร็จการศึกษา วุฒิปริญญาโท จะรับพิจารณา เงินเดือนเพิ่มตามประสบการณ์การทํางาน แต่พิจารณาให้เกิน 6 ปี โดยบรรจุในอัตราเงินเดือนไม่เกิน 22580 บาท ทั้งนี้ ประสบการณ์ที่นำมาพิจารณาจะนำระยะเวลาที่ทำงาน ในแต่ละหน่วยงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ปี มารวมกัน เศษของปีตัดทิ้ง

 • การสมัคร 
 • เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 8  มิถุนายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • การสมัคร เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่
 • เข้าไปที่เว็บไซต์ www.exat.co.th ร่วมงานกับเรา
 • หัวข้อ “สมัครงานกับ กทพ. – “ระบบสมัครงานออนไลน์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย”
 • ทาง https://www.exat.co.th/สมัครงาน/


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!