Latest:
งานบริษัทงานบริษัท 2567หางานบริษัทหางานบริษัท 2567หางานป.ตรีหางานปวส

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ปวส./ป.โท ขึ้นไป เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต 

รายละเอียดตำแหน่ง

 • พนักงานตำแหน่ง ช่าง ระดับ 3
 • แผนกสำรวจและรังวัด กองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการสำรวจ
 • การรับสมัคร รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 
 • ตั้งแต่ วันที่ 25 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564

 • วิทยากร ระดับ 4
 • แผนกวิจัยและพัฒนาระบบจราจร กองวิจัยและพัฒนา
 • คุณสมบัติ
  • สำเร็จการศึกษาวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าสาขาวิชาดังกล่าว
 • การรับสมัคร รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 
 • ตั้งแต่ วันที่ 18 – 29 มกราคม 2564

 • การเปิดรับสมัคร
 • เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ทาง website https://www.exat.co.th/

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  การรับสมัครและเว็ปไซต์การรับสมัคร วิธีการสมัคร ต่อ
 

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!