Latest:
งานรัฐวิสาหกิจงานรัฐวิสาหกิจ 2567สมัครงานรัฐวิสาหกิจ 2567สมัครงานรัฐวิสาหกิจล่าสุดหางานบริษัทหางานป.โทหางานปวช

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ปวส./ป.ตรี หลายสาขา เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ปวช./ป.โท หลายสาขา เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต 

รายละเอียดตำแหน่ง

 • ช่างไฟฟ้า
 • กองไฟฟ้า เครื่องกลและยานพาหนะ ฝ่ายบำรุงรักษา
 • คุณสมบัติ
  – สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้า หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ (มีวุฒิ ปวท. หรือ ปวส.)  สาขาวิชาไฟฟ้า
 • การรับสมัคร รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 
 • ตั้งแต่ 1 – 16 ธันวาคม  2563

 • วิทยากร ระดับ 4
 • แผนกวางแผน กองวางแผนและวิเคราะห์ โครงการ ฝ่ายนโยบายและแผน
 • คุณสมบัติ
  – สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ เศษฐศาสร์ธุรกิจ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือเทียบได้ไม่ตำกว่านี้ในสาขาวิชาดังกล่าว
 • การรับสมัคร รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 
 • ตั้งแต่ 25 พฤศจิกายน – 8ธันวาคม 2563

 • การเปิดรับสมัคร
 • เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ทาง website https://www.exat.co.th/

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  การรับสมัครและเว็ปไซต์การรับสมัคร วิธีการสมัคร ต่อ
 

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!