การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน สมัครตั้งแต่ วันที่ 11 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

 • รายละเอียดการับสมัคร

 • ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
 • แผนกประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ
 • จำนวน 1 อัตรา

 • คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
 • สำเร็จการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางด้านพณิชยการ หรือบริหารธุรกิจ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ (มีวุฒิ ปวท. หรือ ปวส.) ทางด้านพณิชยการ หรือบริหารธุรกิจ
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเปิดรับสมัคร
 • มีความชำนาญในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมประมวลผลคำตามเกณฑ์ ที่ กทพ. กำหนด
 • ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับ ราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43 เท่านั้น)ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด ที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี

 • การสมัคร
 • เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต
 • เข้าไปที่เว็บไซต์ www.exat.co.th หัวข้อ “สมัครงาน สมัครงานทางระบบอินเตอร์เน็ต
 • ตั้งแต่ วันที่ 11 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้ more” less=”ปิด”]

[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!