การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ตั้งแต่ วันที่ 16 – 30 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ตั้งแต่ วันที่ 16 – 30 กันยายน 2564

รายละเอียดตำแหน่ง

  • ตำแหน่ง ช่าง ระดับ 3
  • แผนกสำรวจและรังวัด กองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
  • เงินเดือน 12,000 บาท
  • คุณสมบัติ
    • สำเร็จการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการสำรวจ

  • การเปิดรับสมัคร
  • เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ทาง website https://www.exat.co.th/
  • ตั้งแต่ วันที่ 16 – 30 กันยายน 2564 
กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  การรับสมัครและเว็ปไซต์การรับสมัคร วิธีการสมัคร ต่อ
 

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!