สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ปริญญาตรี หลายสาขา / หลายอัตรา / สมัคร 15 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2566

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ปริญญาตรี หลายสาขา / หลายอัตรา / สมัคร 15 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2566


 • ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • เงินเดือน  15000 – 16500 บาท
 • ประเภท  วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • จำนวน  6 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี

 • รายละเอียดวุฒิ 
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ และสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 • สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ก่อนวันปิดรับสมัคร วันที่ 5 มิถุนายน 2566

 • เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566
 • การรับสมัครสอบ
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15  พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • https://eppo.thaijobjob.com


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ แลละ ลิงก์สมัครสอบ ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!