Latest:
งาน ราชการงานราชการราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการหา งาน ราชการหางานปวสหางานราชการ

กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 19 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 11 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 19 อัตรา ปวส.ขึ้นไป ตั้งแต่ วันที่ 11 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

  • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  • เงินเดือน 11,500 – 12650 บาท
  • จำนวน 19 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินการธนาคาร และ
    • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

  • การรับสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://energy.thaijobjob.com/
  • ตั้งแต่ วันที่ 11 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!