Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด  สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครเข้าเป็นพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา / หลายตำแหน่ง / หลายอัตรา / ตั้งแต่ 12  ตุลาคม – 3  พฤศจิกายน 2566

สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครเข้าเป็นพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา / หลายตำแหน่ง / หลายอัตรา / ตั้งแต่ 12  ตุลาคม – 3  พฤศจิกายน 2566


  • รายละเอียดการรับสมัคร


  • การส่งเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

  • ส่งเอกสารได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
  • อาคารชินวัตรทาวเวอร์ ๓ ชั้น ๑0 (ฝั่ง Podium) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจุตจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
  • ตั้งแต่วันที่ 12  ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 3  พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ หรือ

  •  ส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือ บริษัทขนส่งเอกชน ตั้งแต่วันที่ 12  ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 3  พฤศจิกายน 2566
  • โดยถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง ประทับตรารับจดหมายของผู้สมัครเป็นวันที่สมัครตำแหน่งนั้น และภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลารับสมัครแล้วส.กทอ. จะรอเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ภายในระยะเวลา 3 วันทำการ นับแต่วั่นสิ้นสุดระยะเวลารับสมัคร หากเอกสารส่งมาถึง ส.กทอ. เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ส.กทอ. จะไม่รับพิจารณา (เอกสารและหลักฐานการสมัครจะต้องประทับตราโดยบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือบริษัทขนส่งเอกชน ภายในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖)ทั้งนี้ ให้จ่าหน้าซองถึง ฝ่ายบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป (สมัครสอบแข่งขัน) ส่งได้ที่ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) เลขที่ ๑๐๑๐ อาคารซินวัตรทาวเวอร์ ๓ ชั้น ๑๐ (ฝั่ง Podium) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โดยสามารถ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ㆍ ๒๑๕๘ ๑๔๖๐


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!