การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 – 24 พฤษภาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 – 24 พฤษภาคม 2565

  • กฟผ. เปิดรับสมัครงานพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ จำนวน 8 อัตรา ⚡
  • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
  • 1. พนักงานขับเครื่องจักรกล
  • 2. พนักงานรักษาความปลอดภัย (งานป้องกันและระงับอัคคีภัย)
  • 3. คนชำนาญงาน

  • สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค. – 24 พ.ค. 2565
  • ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครงานได้ที่ https://www.egat.co.th/home/recruitment
  • หรือ แสกน QR code

  • หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาติดต่อแผนกสรรหาบุคลากรและทุนการศึกษาภายนอก โทร. 09 4242 2607 หรือ 06 2775 8240
  •  หมายเหตุ : สัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี และพิจารณาต่อสัญญาตามความจำเป็นของงาน

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 


error: Content is protected !!