สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564

 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการงานประชาสัมพันธ์
 • จำนวน 8 ตำแหน่ง
 • ปฏิบัติงานที่สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 • คุณสมบัติ : สัญชาติไทย
 • วุฒิการศีกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรือสามาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ และมีใจรักบริการ + มีทักษะในการบริการตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลทางโทรศัพท์
 • หากมีทักษะในการถ่ายวีดีโอ ติดต่อวิดีโอ คลิปอนิเมชัน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีทักษะลงเสียงบรรยาย หรือพิธีกร าเนินรายการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติหน้าที่บอกสถานที่ ทั้งในและนอกเวลาทําการและวันหยุดราชการได้
 • สัญญาจ้างงานชั่วคราว

 • ยื่นประวัติส่วนตัวและตัวอย่างผลงานได้ที่ [email protected]
 • ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และ จังหวัดที่เปิดรับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!