กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15000 บาท ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 21 พฤจิกายน 2565

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15000 บาท ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 21 พฤจิกายน 2565

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


 •  สำนักงานเลขานุการกรม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ ดังนี้

 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 • (อัตราเงินเดือน 15,000 บาท)

 • คุณสมบัติทั่วไป
 •  ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
 •  มีอายุไม่เกิน 45 ปี บริบูรณ์
 •  มีความรู้ความสามารถด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office เป็นอย่างดี
 •  มนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ 
 • รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัครสามารถ Scan QR Code หรือคลิ๊กเลย
 • https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sD3ZZiOhHiMqz6tp-rm9VkKF5FLQbVQL

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!