Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานป.โทหางานปวสหางานราชการหางานราชการ 2566

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 12 อัตรา ปวส./ป.โท เงินเดือนสูงสุด 19,250 บาท ตั้งแต่ วันที่ 23 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 12 อัตรา ปวส./ป.โท เงินเดือนสูงสุด 19,250 บาท ตั้งแต่ วันที่ 23 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564

รายละเอียดการรับสมัคร
 • ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
 • จำนวน 4 อัตรา
 • เงินเดือน 17,500-19,250 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
  • เป็นผู้สอบผ่านกาารวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
  • เป็นผู้สอบผ่านกาารวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือสูงกว่า

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
  • เป็นผู้สอบผ่านกาารวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือสูงกว่า

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
  • เป็นผู้สอบผ่านกาารวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือสูงกว่า

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 • จำนวน 5 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
  • เป็นผู้สอบผ่านกาารวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ประกาศนียบัตรชั้นสูงหรือสูงกว่า

 • การสมัคร
 • เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต https://dtn.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 23 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!