กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี เงินเดือน 15,000 บาท สมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 5 ตุลาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี เงินเดือน 15,000 บาท สมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 5 ตุลาคม 2565

  • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  • ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่
  • เงินเดือน 15,000 บาท
  • จำนวน 1 ตำแหน่ง

  • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป
  • สาขาวิชา : นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษย์ศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 5 ตุลาคม 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!