กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือนสูงสุด 16500 บาท  ตั้งแต่ วันที่ 12 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
  • เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง หรือระดับที่สูงกว่า

 •  ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
 • จำนวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
  • เป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับระดับปริญญาตรี ขึ้นไป หรือระดับที่สูงกว่า

 • การรับสมัคร
 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://www.dss.go.th/
 • ตั้งแต่ วันที่ 12 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2565
กดเพื่อดูรายละเอียดที่มา   ต่อ

[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้ ” less=”ปิด”]

 • การรับสมัคร
 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://www.dss.go.th/
 • ตั้งแต่ วันที่ 12 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศรับสมัคร

[/read_more]

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!