กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 14 – 25 กุมภาพันธ์ 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • นักวิชาการเงินและบัญชี
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาที่เหมาะสม กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ทางบัญชี พณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งได้ศึกษา วิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 9 หน่วย

การรับสมัคร

 • ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 2
 • ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัครมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน/ EMS  ไปที่ กองส่งเสริมการพัฒนา ฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพ 10400
 • ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทางอีเมล์ [email protected] ด้วยไฟล์นามสกุล PDF 
 • ตั้งแต่ วันที่ 14 – 25 กุมภาพันธ์ 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้ more” less=”ปิด”]

การรับสมัคร

 • ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 2
 • ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัครมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน/ EMS  ไปที่ กองส่งเสริมการพัฒนา ฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพ 10400
 • ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทางอีเมล์ [email protected] ด้วยไฟล์นามสกุล PDF 
 • ตั้งแต่ วันที่ 14 – 25 กุมภาพันธ์ 2565
 • ที่มา: https://www.dsd.go.th/sdpaa/Region/ShowACT/79312?region_id=3

[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!