กรมการขนส่งทางราง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ ขึ้นไป สมัคร 10 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2565

กรมการขนส่งทางราง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ ขึ้นไป สมัคร 10 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2565

 • ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ
  เงินเดือน : 15000 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 

 • ตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
  เงินเดือน : 17,500 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวน : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  รายละเอียดวุฒิ : (1) ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง และ
  (2) ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ทั้งนี้ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมฯ จะต้องได้รับอนุญาตภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

 • เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
  เว็บไซต์ : https://drt.jobthaigov.com

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet)  วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
 • ทางเว็บไซต์  https://drt.jobthaigov.com   ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติและเว็ปไซต์การรับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้Booking.com


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!