กรมทางหลวงชนบท รับสมัครพนักงาน วุฒิ ปริญญาตรี /  ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ.


 • กรมทางหลวงชนบท
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 

 • จำนวน 1 อัตรา
 • ปฏิบัติงานที่กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
 • (เงินเดือน 11,500 บาท)

 • คุณสมบัติและลักษณะงาน

 • ชาย/หญิง
 • ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติและวุฒิการศึกษามาได้ที่ [email protected]


 • ที่มาและรายละเอียด ∇ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

Back To Top
error: Content is protected !!