กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 34 อัตรา ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / ปวส และ ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 18000 สมัคร 21 – 27 เมษายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 34 อัตรา ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / ปวส และ ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 18000 สมัคร 21 – 27 เมษายน 2565


 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  เงินเดือน : 18000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 10 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง : นายช่างโยธา
  เงินเดือน : 13800 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวน : 24 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet)
 • ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2565  ถึงวันที่ 9  พฤษภาคม  2565 ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน
 • เปิดเว็บไซต์ของกรมทางหลวงชนบท http://drr.thaijobjob.com หรือ http://www.drr.go.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรอกข้อมูลการสมัครสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด และระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ให้โดยอัตโนมัติ

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!