Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป้นลูกจ้างคราว ป.ตรี / เงินเดือน 15000 ตั้งแต่ 5 – 12 มกราคม 2565

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป้นลูกจ้างคราว ป.ตรี / เงินเดือน 15000 ตั้งแต่ 5 – 12 มกราคม 2565

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

 • อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,000 บาท

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • (๑) สําเร็จการศีกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • (๒) มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และใช้อินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี

 • กำหนดการรับสมัครและยื่นเอกสาร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ดาวน์โหลดใบสมัครที่แนบมาท้ายประกาศ
 • จัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] ในรูปแบบ PDF file
 • ตั้งแต่ วันที่ 5 มกราคม – 12 มกราคม 2565 หากผู้สมัครรายโดส่งเอกสารหลักฐาน
 • หลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร หรือส่งเอกสารภายในระยะเวลารับสมัครแต่จำนวนเอกสารที่น่าส่งไม่ครบถ้วน จะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับ การคัดเลือก
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้ ” less=”ปิด”]

[/read_more]

 ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!