กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปวช./ปวส./ป.ตรี ทุกสาขาวิชา สมัคร 25 – 29 ตุลาคม 2564

 • ประกาศสํานักฝึกอบรมเรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
 • ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 15000.- บาท
 • จํานวน 1  อัตรา
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานด้านการติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม ภายใต้การ กำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครรับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สามารถขอรับใบสมัคร
 • และยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564
 • ในวัน เวลาราชการ ณ ส่วนอำนวยการ สำนักฝึกอบรม อาคาร 4 ชั้น 4 กรมทางหลวงชนบท  เลขที่ 9 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

 • ประกาศสำนักฝึกอบรมเรื่อง รับสมัครบุคคลพิการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
 • ตำแหน่งที่รับสมัครและระยะเวลาการจ้างงาน
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9400.- บาท
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) อัตราค่าจ้างเดือนละ 11500.- บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช./ปวส.)
 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครรับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวัน เวลาราชการ ณ ส่วนอำนวยการ สำนักฝึกอบรม อาคาร 4 ชั้น 4 กรมทางหลวงชนบท โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร แต่อย่างใด

กดเพื่อดูรายละเอียด ใบสมัคร ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!