กรมทรัพยากรธรณี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 25 อัตรา ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 17 – 21 มกราคม 2565

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง พนักงานช่วยสำรวจ
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 10,430 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือน เดือนละ 2,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,280 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือน เดือนละ 2,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 13,800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญ
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 13,800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี

 • ตำแหน่ง ช่างสำรวจ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11,280 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือน เดือนละ 2,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาก่อสร้าง

 • ตำแหน่ง นักวิชาการทรัพยากรธรณี
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 • ตำแหน่ง นักธรณีวิทยา
 • จำนวน 14 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา ทางเทคโนโลยีธรณี หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี

 • ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 14,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.)

 • การรับสมัครสอบ
 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://dmr.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 17 – 21 มกราคม 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้ more” less=”ปิด”]

 • การรับสมัครสอบ
 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://dmr.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่วันที่ 17 – 21 มกราคม 2565

 

[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!