กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ปวส. ขึ้นไป เงินเดือน 13,800 บาท ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 5 เมษายน 2564

  • ตำแหน่ง งานด้านธุรการและบันทึกข้อมูล
  • (สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร)
  • จำนวน 1 อัตรา
  • เงินเดือน 13,800 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางพาณิชยกรรม

  • การรับสมัคร
  • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง ชั้น3 อาคาร 20 ชั้น ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
  • ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 5 เมษายน 2564

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!