กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลืกสรรเป็นพนักงานกองทุน ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือน 18000 บาท สมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2565

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลืกสรรเป็นพนักงานกองทุน ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือน 18000 บาท สมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2565


 • ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

 • ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาการเงินและการลงทุน เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ การเงิน การบัญชี การเงินและการธนาคาร เศรษฐศาสตร์และสถิติ

 • การรับสมัครสอบ
 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://oldweb.dpt.go.th/
 • ตั้งแต่ บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!