Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งานราชการงานราชการ 2566ราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานปวชหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปวช./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 18,900 บาท ตั้งแต่ วันที่ 7 – 31 มีนาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปวช./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 18,900 บาท ตั้งแต่ วันที่ 7 – 31 มีนาคม 2565

รายละเอียดการรับสมัคร
 • ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ 5
 • ปฏิบัติงาน ณ แผนกส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคใต้ เขต 1 กองส่งเสริมการเลี้ยงโคนมภาคใต้ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,900.- บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสัตวแพทย์ และต้องมีใบประกอบ วิชาชีพการสัตวแพทย์

 • ตำแหน่งนักพัสดุ 4
 • ปฏิบัติงาน ณ แผนกพัสดุและบริการ กองบริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000.- บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

 • ตำแหน่งพนักงานพัสดุ 2
 • ปฏิบัติงาน ณ แผนกพัสดุและบริการ กองบริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 10,150.- บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านพาณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 • ตำแหน่งพนักงานการตลาด 2
 • ปฏิบัติงาน ณ แผนกบริหารการตลาด กองการตลาด ฝ่ายการตลาดและการขาย
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 10,150.- บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านการตลาดหรือด้านบริหารธุรกิจ

 • การสมัคร 
 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต https://dpo.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 7 – 31 มีนาคม 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้ ” less=”ปิด”]

 • การสมัคร 
 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต https://dpo.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 7 – 31 มีนาคม 2565

[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!