fbpx

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส./ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท ตั้งแต่ 27 มกราคม – 18 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส./ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท ตั้งแต่ 27 มกราคม – 18 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 • ตำแหน่ง นายช่างเหมืองแร่ปฏิบัติงาน
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาเทคนิค อุตสาหกรรม

 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

 • การรับสมัคร รับสัครทางอินเทอร์เน็ต https://dpim.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 27 มกราคม – 18 กุมภาพันธ์ 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ และคุณสมบัติ  ต่อ
 • การรับสมัคร รับสัครทางอินเทอร์เน็ต https://dpim.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 27 มกราคม – 18 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรับสมัคร

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!