fbpx

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปวช.ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่ 9 – 12 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ  ตั้งแต่ 9 – 12 มิถุนายน 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  จำนวน 2 อัตรา
  เงินเดือน 9,000 บาท
  คุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์
  จำนวน 2 อัตรา
  เงินเดือน 9,000 บาท
  คุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา

 • การรับสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
 • ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง
 • กรมการปกครอง (วังไชยา) อาคาร 3 ชั้น 2 แขวงสี่แยกมหานาค  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
  ตั้งแต่ 9 – 12 มิถุนายน 2563
กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ
การรับสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
[ตั้งแต่ 9 – 12 มิถุนายน 2563]
ที่มา : https://www.dopa.go.th

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!