กรมการปกครอง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่ วันที่ 23 – 29 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่ วันที่ 23 – 29 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

รายละเอียดตำแหน่ง

  • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
  • เงินเดือน : 10,430 บาท
  • ประเภท : บริการ
  • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  • ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานที่มีลักษณะไม่ซับซ้อน หรือมีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนและไม่ต้องใช้ทักษะเฉพาะด้าน มีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ตามลักษณะงาน มีการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจที่ไม่ยุ่งยาก

  • การรับสมัคร
  • ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี (กลุ่มงานปกครอง) ชั้น  4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
  • ระหว่างวันที่ 23 -29 ธันวาคม 2563  ในเวลาราชการ
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!