กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขั้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชกา 100 อัตรา / บรรจุทั่วประเทศ / ตั้งแต่ 27 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2566


 • ประกาศกรมการปกครอง เรื่องรับสมัครสอบแข่งขั้นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ปีงบประมาณ 2567
 • ด้วยกรมการปกครอง จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)

 • ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)
 • อัตราเงินเดือน อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท
 • จำนวนอัตราว่างครั้งแรกตำแหน่งปลัดอำเภอ
 • จำนวน 100 อัตรา

 • สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) หรือสาขาวิชานิติศาสตร์

 • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ในระ ชาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที 20 ธันวาคม 2566

 • การรับสมัครสอบ
 • สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น
 • ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 – 20 ธันวาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ทาง http://job.dopa.go.th/


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!