กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / หลายตำแหน่ง / หลายอัตรา / หลายจังหวัด ทั่วประเทศ / 14 – 24 พฤศจิกายน 2565

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / หลายตำแหน่ง / หลายอัตรา / หลายจังหวัด ทั่วประเทศ / 14 – 24 พฤศจิกายน 2565

 • ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร เจ้าพนักงานการเกษตร ช่างเครื่องกล และตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
 • (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่)

 • เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
 • ทางเว็บไซต์ : http://doae6.thaijobjob.com

 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ นายช่างเครื่องยนต์ และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 • (ในหน่วยงานกำกับดูแลของ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี)

 • เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
 • เว็บไซต์ : http://doae2.thaijobjob.com

 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งนายช่างเครื่องยนต์
 • (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น)

 • เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
 • เว็บไซต์ : http://doae4.thaijobjob.com

 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
 • (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา)

 • เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
 • เว็บไซต์ : http://doae5.thaijobjob.com

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และ ลิงก์สมัครสอบ ต่อ

กดตรงนี้

Booking.com

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!