กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 15 – 17 สิงหาคม 2565 (คลิกดูรายละเอียด)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 15 – 17 สิงหาคม 2565

 • ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 • เรื่อง รับสมัคร เรียกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ)
 • ตำแหน่ง
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี)
 • จำนวน 2  อัตรา
 • อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • วิเคราะห์นโยบาย แผนงาน/โครงการเกี่ยวกับเงินรายได้ฯ และ รวบรวมสรุปเพื่อประกอบการขออนุมัติใช้เงินรายได้ หรือเป็นแนวทางการดำเนินการพัฒนาด้านการ
 • จัดเก็บและการใช้จ่ายเงินรายได้ฯ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา สถานที่ยื่นใบสมัคร
 • ผู้สมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตัวเองพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานทั้งหมด
 • ตั้งแต่วันที่ 15 – 17  สิงหาคม 2565 ในวัน เวลาราชการ
 • ภาคเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00  – 16.30  น.
 • ณ ฝ่ายบริหารบุคคล อาคารส่วนอำนวยการ ชั้น 2  สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 • ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด และใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!