fbpx

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 41 อัตรา เงินเดือนสูงสุด 23,100 บาท ตั้งแต่ 18 – 22 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียดตำแหน่งกดเข้าไปอ่าน)

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 41 อัตรา เงินเดือนสูงสุด 23,100 บาท ตั้งแต่ 18 – 22 พฤษภาคม 2563

 • รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 • ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
  จำนวน  3 อัตรา
  โรงพยาบาลนพรัตนราขธานี/สถาบันโรคทรวงอก/โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
 • ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ/สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี/สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี/โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี/โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
  รวมจำนวน  27  อัตรา
 • ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
  จำนวน   1  อัตรา
  โรงพยาบาลราชวิถี
 • ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ 
  จำนวน   2  อัตรา
  สถาบันพยาธิวิทยา/สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
 • ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ 
  รวมจำนวน   3 อัตรา
  โรงพยาบาลราชวิถี/สถาบันประสาทวิทยา/สถาบันโรคทรวงอก
 • ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ 
  จำนวน   1 อัตรา
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
 • ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ 
  จำนวน    1 อัตรา
  สถาบันโรคทรวงอก
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
  จำนวน   1 อัตรา
  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฎิบัติงาน
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
  จำนวน   1 อัตรา
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
  จำนวน  1  อัตรา
  โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

 • ประสงค์จะสมัครสอบ
 • สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 – วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
 • https://dms.thaijobjob.com

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร ต่อ
 • ประสงค์จะสมัครสอบ
 • สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
 • https://dms.thaijobjob.com

>> กดตรงนี้ <<

 

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!