กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี เงินเดือน 18000 บาท 16 – 22 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี เงินเดือน 18000 บาท 17 – 23 กรกฎาคม 2563

 • ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 • อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
 • ประเภท : บริหารทั่วไป
 • จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
 • ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 • ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี
 • หรือทางเวชนิทัศน์หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ทางสื่อสารมวลชน ทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

 • การเปิดรับสมัครวันเวลาและสถานที่เปิดรับสมัคร
 • วันเวลาและสถานที่รับสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
 • งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและยุทธศาสตร์และแผนงาน สถาบันประสาทวิทยา อาคารอำนวยการชั้น 2
 • 312 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชวิถี กรุงเทพ 10400
 • ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 กรกฎาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติและเว็ปไซต์การรับสมัคร  ต่อ
[read_more id=”1″ more=” กดตรงนี้ ” less=”ปิด”]

 

[/read_more]

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!