กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / สมัคร 18 – 31 พฤษภาคม 2566 (คลิกดูรายละเอียด)

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / สมัคร 18 – 31 พฤษภาคม 2566


 • ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

 • กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
 • ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ

 • ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
 • ปฏิบัติงานทางวิชาการสถิติซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ
  วิชาการทางด้านสถิติ เช่น การกำหนดมาตรฐานสถิติ กำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติและควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ และ
  เทคนิคการปฏิบัติการทางสถิติ การวางแผนการจัดทำสถิติ รวมทั้งการดำเนินการส่งเสริมวิชาการสถิติ และปฏิบัติ
  หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 • อัตราว่าง 1 อัตรา
 • ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000.-บาท

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชา สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลยุทธศาสตร์และแผนงาน ภารกิจด้านอำนวยการ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
 • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
  ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 8.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 –  16.30 น.)


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!