กรมทรัพยากรธรณี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือน 37,680 บาท ตั้งแต่ วันที่ 28 ธันวาคม 2563 – 5 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทรัพยากรธรณี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือน 37,680 บาท ตั้งแต่ วันที่ 28 ธันวาคม 2563 – 5 มกราคม 2564

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 • ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา
 • เงินเดือน : 37680 บาท
 • ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา หรือ ทางเทคโนโลยีธรณี และมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15ปี
 • สำหรับวุฒิปริญญาตรี 12 ปี สำหรับ  วุฒิปริญญาโท
 • และ 10 ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะในข้อ 1  จะต้องสามารถ พิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะ ผลงาน ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นที่ประจักษ์
 • และประสบการณ์ในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน จากนายจ้าง หรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ หรือส่วนราชการอาจจัดให้มีการทดสอบความชำนาญ หรือความเชี่ยวชาญ ในงานที่จะปฏิบัติ และมีผลงานซึ่งแสดงถึงการมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่จะปฏิบัติอย่างน้อย 6 ชิ้น

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงาน เลขานุการกรม กรมทรัพยากรธรณี
 • ชั้น 1 อาคารเพชร ถนนพระราม 6  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์)
 • ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 5  มกราคม พ.ศ. 2564 ในวันราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.00 น

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!