กรมทรัพยากรธรณี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 10 อัตรา / หลายตำแหน่ง  ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 19500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 31 ตุลาคม -11 พฤศจิกายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทรัพยากรธรณี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 10 อัตรา / หลายตำแหน่ง  ปวส. / ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 18000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 31 ตุลาคม -11 พฤศจิกายน 2565


 • ตำแหน่ง : นายช่างสำรวจ
 • เงินเดือน : 13800 บาท
 • ประเภท : เทคนิค
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปวส.
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

 • ตำแหน่ง : ช่างสำรวจ
 • เงินเดือน : 11280 บาท
 • ประเภท : เทคนิค
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปวช.
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการก่อสร้าง

 • ตำแหน่ง : ช่างศิลป์
 • เงินเดือน : 11280 บาท
 • ประเภท : เทคนิค
 • จำนวน : 2 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปวช.
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาศิลปกรรม

 • ตำแหน่ง : ช่างก่อสร้าง
 • เงินเดือน : 11280 บาท
 • ประเภท : เทคนิค
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปวช.
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการก่อสร้าง

 • ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้า
 • เงินเดือน : 13800 บาท
 • ประเภท : เทคนิค
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปวส.
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการตลาด
 • เงินเดือน : 18000 บาท
 • ประเภท : บริหารทั่วไป
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการทรัพยากรธรณี
 • เงินเดือน : 18000 บาท
 • ประเภท : บริหารทั่วไป
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 • ตำแหน่ง : วิศวกรโยธา
 • เงินเดือน : 19500 บาท
 • ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
 • จำนวน : 2 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา

 • การรับสัมคร
 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต https://dmr.thaijobjob.com/
 • สมัคร ตั้งแต่ วันที่ 31 ตุลาคม -11 พฤศจิกายน 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้
Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!