Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567งานราชการทั่วประเทศราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 26 ธันวาคม 2566  – 8 มกราคม 2567

กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 26 ธันวาคม 2566  – 8 มกราคม 2567


 • ประกาศกรมสุขภาพจิต
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 • ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
 • จำนวน 2 อัตรา
 • หน่วยงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

   

 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสุขภาพจิต
 • อาคาร 4 ชั้น 3 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 • ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2566 วันที่ 8 มกราคม 2567 ในวันและเวลาราชการ
 • โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2 5 9 0 8 1 3 6

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!