Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เงินเดือน เปิดรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2564

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เงินเดือน เปิดรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2564

  • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน
  • เงินเดือน : 11500 บาท
  • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  • ระดับการศึกษา : – ปวช./ ปวท./ ปวส.
  • รายละเอียดวุฒิ : ตามประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน
  • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
  • ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน
  • ทักษะ/สมรรถนะ : ตามประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน

  • เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึง วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
  • เว็บไซต์ : http://https://dmcr.thaijobjob.com/
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!