fbpx

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ปวส. / ป.ตรี หลายสาขาวิชา เงินเดือน 15,750 บาท ตั้งแต่ 15 – 30 กันยายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ปวส. / ป.ตรี หลายสาขาวิชา เงินเดือน 15,750 บาท ตั้งแต่ 15 – 30 กันยายน 2563

 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือก เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านตรวจการขนส่ง มุ่งสู่สัมฤทธิ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
 • (จ้างผู้ช่วยงานด้านการตรวจการและตรวจการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 • ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 15750 บาท
 • คุณลักษณะเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 12080 บาท
 • คุณลักษณะเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

 •  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง จำนวน 2 อัตรา
 • คุณลักษณะเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

 • โดยผู้ประสงค์จะรับสมัครสามารถเข้ารับการขอคัดเลือกและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่
 • วันที่ 15 – 30 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. – 15.00 น. ในวันและเวลาราชการ
 • ณ กรมการขนส่งทางบก กองตรวจการขนส่งทางบก (อาคาร 3 ชั้น 4)
 • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
 • ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 – 271 8529

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ จังหวัดและเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ
 • ที่มา https://www.dlt.go.th/th/job-news/view.php?_did=141
 • โดยผู้ประสงค์จะรับสมัครสามารถเข้ารับการขอคัดเลือกและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่
 • วันที่ 15 – 30 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. – 15.00 น. ในวันและเวลาราชการ
 • ณ กรมการขนส่งทางบก กองตรวจการขนส่งทางบก (อาคาร 3 ชั้น 4)
 • กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900.
 • ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 – 271 8529

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!