กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 13 – 24 พฤษภาคม 2565

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สมัคร 13 – 24 พฤษภาคม 2565

 • ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
 • ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

 • ปฏิบัติงาน ณ กองตรวจการขนส่งทางบก
 • ค่าตอบแทน 13800 บาท
 • สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภท วิชาพาณิชยกรรม และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

 • การรับสมัครสอบ
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต
 • ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม  2565 ถึงวันที่  24  พฤษภาคม 2565  ตลอด 24  ชั่วโมง
 • ที่เว็บไซต์ https://dlt.thaijobjob.com
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!