กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / สมัคร 14 – 27 มิถุนายน 2567


 • ตำแหน่งที่รับสมัคร 

 • ชื่อตำแหน่งที่รับสมัคร และอัตราค่าจ้าง

 • ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย) จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง เดือนละ 18000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

 • ตำแหน่งนายช่างตรวจสภาพรถ จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง เดือนละ 13800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้- สาขาวิชาเครื่องกล
  – สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
  – สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  – สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  – สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

 •  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 3 อัตรา
 • อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11280 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา

 • การรับสมัครสอบ
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
 • ตั้งแต่วันที่ 14  มิถุนายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567  ตลอด 24 ชั่วโมง
 • โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้ให้ผู้สมัครเข้าไปที่เว็บไซต์ https://dlt.thaijobjob.com


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่
error: Content is protected !!