กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตั้งแต่ 25 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2564

 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือก
 • เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคลโครงการการดำเนินงานศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ (โทร.1584 )
 • ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • พนักงานรับสายโทรศัพท์  จำนวน  6   อัตรา
 • – ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช. หรือเทียบเท่า
 • – อัตราเงินเดือน  10500 บาท

 • การรับสมัคร
 • กําหนดวันรับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่
 • วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ
 • ณ กรมการขนส่งทางบก กองตรวจการขนส่งทางบก ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะและรับเรื่องร้องเรียน (อาคาร 1 ชั้น )
 • โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด หรือติดต่อสอบถามได้ทาง หมายเลขโทรศัพท์ 02 271 8888  ต่อ 3422
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!