กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด ปวช./ปวส./ป.ตรี ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 • จํานวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11280 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาการ พาณิชยกรรม หรือประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 – 5 พฤศจิกายน 2564

 • สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
 • จํานวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
 • จํานวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11280 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาการ พาณิชยกรรม หรือประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2564

 • สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 • จํานวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11280 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาการ พาณิชยกรรม หรือประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 26 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2564

 • สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 • จํานวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11280 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาการ พาณิชยกรรม หรือประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 20 – 28 ตุลาคม 2564

 • สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 • พนักงานทุนของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
 • จํานวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 13800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งดังนี้ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2564

 • สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง
 • จํานวน 3 อัตรา
 • เงินเดือน 11280 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาการ พาณิชยกรรม หรือประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 19 – 28 ตุลาคม 2564

 • สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 • พนักงานทุนของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
 • จํานวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 13800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งดังนี้ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 18 – 26 ตุลาคม 2564

 • สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 • จํานวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 11280 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาการ พาณิชยกรรม หรือประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 18 – 29 ตุลาคม 2564

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และ จังหวัดที่เปิดรับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!